Kontakty

Kontakty – KÚ

Mgr. Tomáš Šrom

vedoucí oddělení ochrany životního prostředí
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany životního prostředí

Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
patro 7.p, kancelář: 711

tel.: +420 585 508 642

e-mail: t.srom@olkraj.cz