Zerowaste principy

Zero waste je dlouhodobá vize snažící se o co nejmenší produkci odpadů. Dlouhodobý cíl být v budoucnu zero waste si dávají firmy, domácnosti, nebo obce. Že nejde neprodukovat odpad? Totéž by šlo říci o neprodukování klimatické změny způsobujících emisích. Přesto si celá Evropská unie takovýto cíl na rok 2050 schválila a řada evropských metropolí si stejný cíl také schválilo. Hlavní město Praha dokoce má schválenu již i podrobnou koncepci jak se k cíli dopracovat.

Stejně tak je v Evropě více než 400 měst a obcí, které se oficiálně zavázaly být v budoucnu zero waste. Jenže označit se za zero waste nestačí. Aby se pod zero waste označením neskrývaly různé přístupy existuje celoevropská zero waste certifikace.

Díky zero waste certifikaci bude mít obec přístup k odborným mezinárodním znalostem o zero waste ve formě online školení ale i pomoc místních odborníků.

Obec bude uznávána jako leader v zero waste na regionální i mezinárodní úrovni.

Zero waste certifikace není pro obec složitá, podmínkou jsou pouze tyto čtyři body:

Obec vydá veřejné prohlášení, v němž oznamuje Mission Zero Akademii své odhodlání stát se městem s certifikátem Zero waste

Obec připraví svou zero waste strategii, kde se zaváže snižovat produkci směsných odpadů na osobu a odklonit 90 % komunálního odpadu od nevhodných metod likvidace odpadů

Obec se zaváže snižovat množství spalovaných a skládkovaných odpadů

Obec aktivně zvyšuje povědomí občanů o zero waste

Obec následně musí každoročně zlepšovat své výsledky.

Nezávislá certifikační agentura provádí každé tři roky audit a může obci udělit ocenění v rámci pětihvězdičkového žebříčku.

Certifikace je založena na předem jasných kritériích, z nichž některé jsou povinné a jiné dobrovolné. Každá obec a město si může zvolit svou vlastní cestu k zero waste.

Více informací viz www.missionzeroacademy.eu

Uděláme z Olomouckého kraje první zero waste kraj v Česku? Bez obcí to nepůjde.