Transparence

Vzory žádostí o povolení nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Vzor žádosti o povolení provozu zařízení k nakládání s odpady (37,2 kB) stáhnout
Vzor žádosti o povolení k obchodování s odpady (24,7 kB) stáhnout

Praktická příručka pro zastupitele obcí a měst Olomouckého kraje

Odpadové hospodářství v obci (3,8 MB) stáhnout

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje

POH Olomouckého kraje 2016 – 2025 – Analytická část (3,8 MB) stáhnout
POH Olomouckého kraje 2016 – 2025 – Závazná část (1,5 MB) stáhnout
POH Olomouckého kraje 2016 – 2025 – Směrná část (1,4 MB) stáhnout
Výpis usnesení ZOK ze dne 18. 12. 2015, kterým se schvaluje POH Olomouckého kraje 2016 – 2025 (135,8 kB) stáhnout
Stanovisko MŽP k POH Olomouckého kraje 2016 – 2025 dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP (282,2 kB) stáhnout
Opatření k POH Olomouckého kraje 2016 – 2025 dle § 10h zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP (619,2 kB) stáhnout
Vypořádání připomínek k POH Olomouckého kraje 2016 – 2025 v rámci procesu hodnocení vlivů koncepce na ŽP (5,8 MB) stáhnout
Vyhodnocení POH OK za rok 2019 zpracované v lednu 2021 (841,2 kB) stáhnout
Vyhodnocení POH OK za rok 2020 zpracované v listopadu 2021 (758,3 kB) stáhnout

Studie toků komunálních odpadů odpadovými centry, navýšení možností separace a využití jednotlivých složek odpadů

Studie toků komunálních odpadů odpadovými centry, navýšení možnosti separace a využití jednotlivých složek odpadů (3,8 MB) stáhnout