Odpadová infrastruktura v kraji

Seznam zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů provozovaných na území Olomouckého kraje je zveřejněn na stránkách https://isoh.mzp.cz/.

(Databáze je průběžně revidována a aktualizována. Ačkoliv je však správnosti a aktualizaci údajů v databázi věnována maximální pozornost, vzhledem k velkému množství těchto informací a vzhledem k technickým vlastnostem internetu nemůžeme ručit za jejich úplnost, správnost a obsahovou neporušenost. Proto se prosím v případě, že se domníváte, že databáze obsahuje chyby, obraťte na pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany životního prostředí – odpadové hospodářství, zvláště pokud vám získané údaje mají sloužit k obchodním nebo kontrolním účelům.)

Informace o projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“ jsou dostupné na www.jaksetociodpady.cz.