Dokumenty

Jak se stát členem Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s. a tak se zapojit do komunální odpadové infrastruktury

Krajská odpadová společnost má za cíl vytvořit komunální odpadovou infrastrukturu pro obce a města a tím jim vyřešit starosti s odpady. Zařízení, které Servisní společnost buduje mohou používat pouze zapojená města a obce a to nákupem akcií, které odpovídají počtu obyvatel daného města nebo obce. Pro menší obce a města do 15 000 obyvatel je jednodušší a efektivnější být členem skrze spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s. , který města a obce sdružuje. Pro velká města a svazy obcí existuje možnost být přímým akcionářem Servisní společnosti, což je spojeno s řadou povinností.

Vstup pro menší obce skrze spolek pro obce a města zajišťuje pan Mgr. Vítězslav Zdeněk
mail: vitezslavzdenek3@gmail.com

mob: 734 656 866
dokumenty ke stažení pro vstup skrze spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s.

Vstup pro města nad 15 000 obyvatel zajišťuje pan Lukáš Václavík MSc.
lukas.vaclavik@tsmo.cz
dokumenty ke stažení pro zájemce o přímý vstup do Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s.

Servisní společnost vyřeší odpady za Vás. Jak to udělá můžete vidět v přehledné prezentaci, která je představovaná na obecních zastupitelstvech a seminářích

Valná Hromada 30.4.2024

Změna člena za město Přerov

Valná hromada 6.6.2023

Pozvánka na Valnou hromadu Servisní společnosti odpady Olomouckého raje a.s., která se uskuteční 29. 6. 2022

Pozvánka na valnou hromadu SSOOK, která se uskuteční 29. 6. 2022

Pozvánka na valnou hromadu SSOOK, kompletní (docx)

Zpráva představenstva o činnosti společnosti (docx)

Pozvánka na Valnou hromadu Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s., která se uskuteční 30. 6. 2021

Pozvánka na Valnou hromadu Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s., která se uskuteční 30. 6. 2021

příloha č. 1 Stanovy_Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s.

příloha č. 2 – vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady SSOOK

příloha č. 3- Účetní závěrka za rok 2019

příloha č. 4 – Zpráva o vztazích za rok 2019

příloha č. 5 – zpráva představenstva a dozorčí rady o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku (002)

příloha č. 6 – dozorčí rada – projednání zprávy o vztazích SSOOK (002)

příloha č. 7 – Zpráva představenstva 2020

příloha č. 8 – Zpráva dozorčí rady 2020

příloha č. 9 – projednání zprávy o vztazích 2020

příloha č. 10 – Zpráva o vztazích 2020

příloha č. 11 – Účetní uzavěrka 2020

Odvolání valné hromady

Oznámení o odvolání konání řádné Valné Hromady společnosti Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje a.s.

Druhé odložení valné hromady

Oznámení o odložení konání VALNÉ HROMADY společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.

Původní pozvánka na Valnou hromadu společnosti Servisní odpady Olomouckého kraje a.s. včetně příloh

Odložení valné hromady

Oznámení o odložení konání VALNÉ HROMADY společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.

Původní pozvánka na Valnou hromadu společnosti Servisní odpady Olomouckého kraje a.s. včetně příloh