O nás

Servisní Společnost Společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.  tvoří obce, které spolupracují při nakládání s komunálním odpadem. Jejím hlavním posláním je vytvoření funkčního a udržitelného systému odpadového hospodářství, a to i poté, co ho už nebude možné ukládat na skládky.

Chceme společně s městy a obcemi Olomouckého kraje čelit výzvám, jež jsou spojeny s plánovaným ukončením skládkování a stanovenými recyklačními cíli.

Hejtmanství společně s městy a obcemi v regionu pracuje na novém projektu úpravny odpadu. Do roku 2025 by v Olomouci mělo vyrůst dotřiďovací centrum, které bude zpracovávat odpad od všech zapojených měst a obcí. To jim dá jistotu, že budou mít kam dávat odpad i po zákazu skládkování. v další etapě by pak vznikli linky i v severní části kraje a také infrastruktura na dotřídění objemných odpadů jak vyžaduje legislativa od roku 2025.

Systém nabídne nejlepší technologii, kdy budeme moci dotřiďovat směsný i separovaný odpad. Tak budeme schopni co nejvíce surovin směrovat k materiálové recyklaci, případně k energetickému využití, a naopak se maximálně obejít bez skládek, jejichž poplatky se budou každý rok skokově zvedat.