O nás

Servisní Společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.  vlastní obce, které spolupracují při  nakládání s komunálním odpadem. Jejím hlavním posláním je vytvoření funkčního a udržitelného systému odpadového hospodářství, a to i poté, co ho už nebude možné ukládat na skládky.

Servisní společnost buduje vlastní zařízení na dotřídění směsných komunálních odpadů a odpadů ze žlutých nádob. Zpracování ostatních odpadů je ve spolupráci s partnery, kteří jsou schopni odpady zpracovat. Cílem je zajistit nejlepší podmínky obcím, které jsou původci odpadu a zároveň majiteli Servisní společnosti v souladu s hierarchií pro nakládání s odpady.

Hejtmanství společně s městy a obcemi v regionu pracuje na novém projektu úpravny odpadu. Do roku 2026 bude v Olomouci fungovat Odpadové centrum a síť překladišť, v druhé etapě vyroste zařízení na území Zábřeh/Šumperk. Zároveň s tím budou na obce kladeny nové třídící a recyklační cíle, se kterými bude obcím pomáhat právě servisní společnost, proto už v druhé etapě začne společnost dotřiďovat objemné odpady, jak vyžaduje legislativa od roku 2025. 

Aktuální dění v servisní společnosti můžete sledovat na Facebooku, kde zástupci, pravidelně informují o vývoji projektů a aktualitách v odpadovém hospodářství.

Jak zlepšit odpadové hospodářství obce? To je další obvyklý dotaz a proto servisní společnost poskytuje konzultace svým akcionářům v oblasti zefektivnění odpadové hospodářství, ať už změnou frekvence svozu nebo například motivačními systémy. Způsobů je mnoho a obce jsou zahlceny nabídkami rozličných řešení od firem. Servisní společnost s obcemi koordinuje přechod na technologie a postupy, které dávají smysl, aby obec neinvestovala do něčeho, co už se dávno ukázalo jako slepá cesta v jiné oblasti České republiky nebo i v zahraničí. 

Množství zapojených obcí se neustále vyvíjí, a pokud má Vaše obec zájem se do systémů zapojit je možné kontaktovat pana Mgr. Vítězslava Zdeňka, který má komunikaci s obcemi na starosti. 

Seznam zapojených obcí a jejich akcionářský podíl k 15.2.2024:

AkcionářPočet kusů akciíProcentní podíl na základním kapitálu
Olomoucký kraj142 21732,32%
Statutární město Olomouc98 95322,49%
Odpady Olomouckého kraje, z.s.48 94011,12%
Statutární město Přerov436469,92%
Město Šumperk26 4876,02%
Město Hranice17 4733,97%
OHSO Šternbersko12 1382,76%
Město Uničov11 3942,59%
Město Litovel9 8362,24%
Město Mohelnice9 1972,09%
Město Lipník nad Bečvou8 1121,84%
Obec Bludov3 0700,70%
Město Loštice2 9700,68%
Město Konice2 7400,62%
Obec Šumvald1 6520,38%
Město Úsov1 1750,27%

Vysvětlení vkladu příspěvku na občana do akciové společnosti: 

Akcie, které jednotliví akcionáři z řad obcí vlastní, představují podíl na společnosti. V praxi to znamená, že kolik % akcií akcionář vlastní, tolik % podíl má na veškerém majetku (jmění/hodnotě) společnosti. Hodnota společnosti bude v průběhu času kolísat s ohledem na vývoj projektu, (nyní 25. 5. 2023)  je hodnota společnosti cca ve výši základního kapitálu – v průběhu příprav projektu bude kolísat kvůli načerpávání a utrácení fin. prostředků, nicméně bude postupně vzrůstat – po zprovoznění linky bude hodnota akcionářské podílu odpovídat hodnotě společnosti s majetkem v hodnotě stovek milionů Kč.

Pokud by byl projekt ukončen a společnost zrušena, bude akcionáři vyplacen tzv. podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek je čistá hodnota majetku společnosti po uspokojení všech věřitelů (v tuto chvíli by tedy mezi akcionáře byla rozdělována částka odpovídající základnímu kapitálu, v průběhu času se bude částka navyšovat s tím, jak poroste hodnota majetku společnosti). Obce sdružené ve společnosti mají stejný cíl. Zajistit, že o jejich odpady bude postaráno dlouhodobě udržitelně a v souladu s platnou legislativou.