O nás

Servisní Společnost Společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.  vlastní obce, které spolupracují při  nakládání s komunálním odpadem. Jejím hlavním posláním je vytvoření funkčního a udržitelného systému odpadového hospodářství, a to i poté, co ho už nebude možné ukládat na skládky.

Servisní společnost buduje vlastních zařízení na dotřídění směsných komunálních odpadů a odpadů ze žlutých nádob. Zpracování ostatních odpadů je ve spolupráci s partnery, kteří jsou schopni odpady zpracovat. Cílem je zajistit nejlepší podmínky obcím, které jsou původci odpadu a zároveň majiteli Servisní společnosti v souladu s hierarchií pro nakládání s odpady.

Hejtmanství společně s městy a obcemi v regionu pracuje na novém projektu úpravny odpadu. Do roku 2026 bude v Olomouci fungovat Odpadové centrum a síť překladišť, v druhé etapě vyroste zařízení v území Zábřeh/Šumperk. Zároveň s tím budou na obce kladeny nové třídící a recyklační cíle, se kterými bude obcím pomáhat právě servisní společnost, proto už v druhé etapě začne společnost dotřiďovat objemné odpady jak vyžaduje legislativa od roku 2025. 

Aktuální dění v servisní společnosti můžete sledovat na Facebooku kde zástupci, pravidelně informují o vývoji projektů a aktualitách v odpadovém hospodářství.

Jak zlepšit odpadové hospodářství obce? To je další obvyklí dotaz a proto Servisní společnost poskytuje konzultace svým akcionářům v oblasti zefektivnění odpadové hospodářství, ať už změnou frekvence svozu nebo například motivačními systémy. Způsobů je mnoho a obce jsou zahlceny nabídkami rozličných řešení od firem. Servisní společnost s obcemi koordinuje přechod na technologie a postupy, které dávají smysl, aby obec neinvestovala do něčeho, co už se dávno ukázalo jako slepá cesta v jiné oblasti České republiky nebo i v zahraničí. 

Množství zapojených obcí se neustále vyvíjí a pokud má Vaše obec zájem se do systémů zapojit je možné kontaktovat pana Mgr. Vítězslava Zdeňka, který má komunikaci s obcemi na starosti. 

Seznam zapojených obcí a jejich akcionářský podíl k 20.4.2023:

Číslo hromadné akcieAkcionářPodporují pokračování v projektu pro 2023Počet kusů akciíProcentní podíl na základním kapitálu
1Statutární město OlomoucANO9895322,49
2Statutární město ProstějovNE4421010,05
3Město UničovANO113942,59
4Město Mohelnice91972,09
5Město KoniceANO27400,62
6Statutární město PřerovANO436469,92
7Město Lipník nad BečvouANO81121,84
8Město Šumperk264876,02
9Obec Šumvald16520,38
10Město Úsov11750,27
12Město LitovelANO98362,24
13Obec Bludov30700,70
14Odpady Olomouckého kraje, z.s.1000,02
15Město Loštice29700,68
11,-Olomoucký kraj176 45840,10

Vysvětlení vkladu příspěvku na občana do akciové společnosti: 

Akcie, které jednotlivý akcionáři z řad obcí vlastní, představují podíl na společnosti. V praxi to znamená, že kolik % akcií akcionář vlastní, tolik % podíl má na veškerém majetku (jmění/hodnotě) společnosti. Hodnota společnosti bude v průběhu času kolísat s ohledem na vývoj projektu (nyní 25.5.2023)  je hodnota společnosti cca ve výši základního kapitálu – v průběhu příprav projektu bude kolísat kvůli načerpávání a utrácení fin. prostředků, nicméně bude postupně vzrůstat – po zprovoznění linky bude hodnota akcionářské podílu odpovídat hodnotě společnosti s majetkem v hodnotě stovek milionů Kč).

Pokud by byl projekt ukončen a společnost zrušena, bude akcionáři vyplacen tzv. podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek je čistá hodnota majetku společnosti po uspokojení všech věřitelů (v tuto chvíli by tedy mezi akcionáře byla rozdělována částka odpovídající základnímu kapitálu, v průběhu času se bude částka navyšovat s tím jak poroste hodnota majetku společnosti). Obce sdružené ve společnosti mají stejný cíl. Zajistit, že o jejich odpady bude postaráno dlouhodobě udržitelně a v souladu s platnou legislativou.