Příklady dobré praxe

R.U.S.Z (www.rusz.at) je opravárenské a servisní centrum se sídlem ve Vídni. Centrum je částečně financováno z Evropského sociálního fondu. Hlavní náplní centra je opravovat znovu použitelná elektrická zařízení a znovu je prodat. Všechna zařízení jsou prodávána s šestiměsíční zárukou. Vedle toho dělá centrum kurzy oprav a půjčuje pračky a myčky a jiná zařízení na dobu jednoho týdne až roku. Z praček vyrábí také dekorativní předměty jako stoly, světla nebo vázy.

Organizace zaměstnává 8 stálých a 24 dočasných zaměstnanců. V roce 2001 RUSZ zpracoval 28 tun elektrických a elektronických zařízení, ze kterých bylo 50% opraveno a prodáno, 25 % bylo využito na součástky a zbytek byl předán k recyklaci nebo odstranění.