Předcházení vzniku odpadu

Na skládkách či ve spalovnách každoročně končí statisíce tun kvalitních druhotných surovin: papíru, plastů, hliníku, dřeva, biologických odpadů a dalších. Více než 60 % komunálního odpadu není recyklováno ani kompostováno. Každý využitelný, ale nepoužitý kilogram musí být někde znovu vytěžen nebo vykácen – a posléze zpracován, což způsobuje zbytečnou spotřebu energie a emise oxidu uhličitého. Například na každý kilogram vyrobeného – a posléze vyhozeného – hliníku připadají ještě také další čtyři kilogramy těžebních odpadů, nemluvě o dalším odpadu ze zpracování. Proto za 2,5 kg těžkým laptopem zůstane asi 9 tun odpadů.

Abychom snížili spotřebu přírodních zdrojů a produkci nevyužitých (směsných) odpadů snažíme se odpady recyklovat. Ještě výhodnější než recyklace odpadů je však předcházení vzniku odpadů. Tedy soubor postupů zajišťujících potřeby společnosti s nižší spotřebou přírodních zdrojů a současně i nižší produkci směsných odpadů. Viz. Obrázek:

předcházení vzniku odpadu

Předcházení vzniku odpadu je nejdůležitější součástí odpadového hospodářství. Odpad často vzniká už při nákupu zboží, nebo volbě služby může omezit produkci odpadů každý z nás svým chováním.