Obce a města se mohou nově zapojit do Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a tím si vyřešit problém s odpady.

Obce a města se mohou nově zapojit do Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a tím si vyřešit problém s odpady.
Vzrůstající ceny za skládkování a nová legislativa jsou hlavní důvody proč města a obce musí změnit svůj pohled na odpady. Vytvořit cestu, aby řešení bylo z dlouhodobého hlediska co nejlevnější, zároveň jednoduché a bezpečné si vzala na starost Servisní společnost odpady Olmouckého kraje, a.s.,  která vybuduje potřebnou odpadovou infrastrukturu. V současné době je společnost složena z jedenácti velkých měst a šedesáti jedna  obcí, které se staly akcionářem při zrodu celé myšlenky. Nyní se Servisní společnost otevírá pro nové členy z řad obcí a měst, které chtějí vyřešit problém s odpady.
Jsou dva způsoby jak se zapojit a to buď jako přímý akcionář Servisní společnosti, což je výhodnější pro velká města popřípadě svazky obcí nad patnáct tisíc obyvatel. Menší obce a města mají možnost zapojit se skrze spolek Odpady Olomouckého kraje, který velkou část povinností řeší za ně. Počet akcií, které obec nebo město musí pro vstup zakoupit v obou variantách odpovídá počtu obyvatel dané obce nebo města. Do konce roku 2022 se budou akcie prodávat za 15Kč a od začátku roku 2023 se bude cena zvyšovat. Obec, která se chce stát členem je vyžadován podpis smlouvy o smlouvě budoucí na předání odpadů, což slouží zástupcům Servisní společnosti jako základní dokument pro jednání o dotacích pro vybudování potřebné odpadové infrastruktury.
Pokud i Vy chcete pustit odpady z hlavy a soustředit se na další rozvoj Vaši obce tak máte jedinečnou možnost. Servisní společnost je komunální a má jediný cíl, zajistit, aby obce a města v Olomouckém kraji měla o odpady postaráno jednoduše a levně.