6.6.2023 proběhne valná hromada Servisní společnosti

6.6.2023 proběhne valná hromada Servisní společnosti

Akcionáře čeká nejdůležitější jednání valné hromady Servisní společnosti v její dosavadní existenci, kterým zahájí výstavba komunální odpadové infrastruktury. Díky ní získají obce kontrolu nad cenami za zpracování komunálního odpadu. Během jednání se bude schvalovat první příspěvek 150Kč na akcii (počet akcií= počtu obyvatel v době vstupu do společnosti). Dále proběhne volba nových členů dozorčí rady, které obce mohou nominovat před zasedáním valné hromady.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a úvodní procedurální jednání, schválení jednacího řádu
2. Prezentace o postupu při přípravě projektu krajské odpadové infrastruktury, prezentace dalších kroků projektu v roce 2023 a 2024
3. Akcionářská smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál
4. Volba nových členů dozorčí rady
5. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku a účetní závěrce za rok 2022 včetně návrhu na úhradu ztráty, zpráva o vztazích
6. Zpráva o činnosti dozorčí rady, o přezkoumání zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku, vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty za rok 2022, vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích
7. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty za rok 2022
8. Usnesení a závěr

Podklady pro jednání valné hromady naleznete zde:

20230606 Valna hromada servisni spolecnosti odpady Olomouckeho kraje