Zastupitelstvo města Přerova dnes potvrdilo pokračování v projektu

Zastupitelstvo města Přerova dnes potvrdilo pokračování v projektu

Dnes zasedalo zastupitelstvo města Přerova. Hned prvním projednávaným bodem bylo schválení akcionářské smlouvy se Servisní společností odpady Olomouckého kraje, a. s. , která upravuje první příspěvek na realizaci projektu.

Úspěšné projednání tohoto bodu přijel osobně podpořit i hejtman josef Suchánek a krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída, jež je zároveň členem představenstva akciové společnosti a předsedou spolku Odpady Olomouckého kraje.

Bod byl nakonec schválen drtivou většinou – 31 PRO, 2 se zdrželi, 2 nepřítomni.

Přerov tak vyslal do regionu jasný signál, že se chce vydat cestou soudržnosti a soběstačnsoti v oblasti odpadového hospodářství.