Nepodporujeme Zálohování PET lahví a plechovek a žádáme obce o vyjádření postoje vůči Zálohám

Nepodporujeme Zálohování PET lahví a plechovek a žádáme obce o vyjádření postoje vůči Zálohám

Zálohování zvýšit míru třídění maximálně o 0,001%, zavedení bude stát 5,3 miliardy Kč a provoz 1,3 miliardy Kč ročně, co si budeme stejně to ve finále zaplatí spotřebitel, tedy občan, ale ne jenom na zálohách.

  • Obce přijdete o část příspěvků od EKO-KOMu,
  • Frekvence svozu se sníží jen minimálně, takže náklady na svoz zůstanou. PET lahve jsou totiž v porovnání s ostatními obaly těžké po zmačkání málo objemné.
  • Zdraží se zpracování odpadů ze žlutých nádob, protože zmizí nejdražší a nejobchodovanější materiály.

Zařízení v Olomouci by za současné situace vyseparovalo 2 840 tun PET materiálů to je okolo 101,5 miliónů PET lahví. Tyto PET lahve mají standardně prodejní hodnotu okolo 35 miliónů Kč – v závislosti na tržní situaci, za loňských cen by to bylo 55 mil. Kč.
Obcím zůstanou ve žlutých nádobách ostatní plasty, které jsou recyklovatelné pokud jsou dotříděné na automatických dotřiďovacích linkách, okem jsou totiž nerozeznatelné, a jejich prodejní cena je výrazně nižší než je cena PET. Výpadek nejdražšího materiálu bude mít zásadní vliv na zdražení zpracování zbylých plastů. Stejné je to i s hliníkovými plechovkami, které jsou snadno dotíditelné i na automatických dotřiďovacích linkách za pomoci vířivých proudů a jejich cena je okolo 15 000Kč za tunu.

Servisní společnost proto postupujme společně se  Svazem měst a obcí (1), Sdružením místních samospráv (2) a Asociací krajů, a nepodporuje zavedení zálohového sběru nápojových PET lahví a nápojových plechovek, protože to považujeme pouze za vytváření paralelního systému torpédujícího současný systém do kterého Vy obce roky intenzivně investujete a díky kterému jsme jedna z 8 zemí EU které mají nejlépe nakročeno k naplnění recyklačních cílů (3).

Žádáme nyní i obce aby posílili společný hlas a přijaly usnesení:

„Město/Obec ……….. se připojuje k iniciativě společně posílit stávající systém sběru a třídění všech speparovaných odpadů včetně PET lahví a nápojových plechovek“. 

Informaci o takto schváleném usnesení žádáme zaslat těm kdo rozhodují a chystají podklady k rozhodování v poslanecké sněmovně a tedy předsedům poslaneckých klubů, předsedkyni výboru pro životní prostředí PSP ČR, dále pak organizacím, které za zájmy obcí bojují tedy Sdružení místních samospráv ČR a Svazu měst a obcí ČR: Pro jednoduchost jsme na internetu nalezly emailové adresy, na které má cenu usnesení zaslat:

precechtelova@smscr.cz; StulcP@psp.cz; hynek.balik@pirati.cz; MachZ@psp.cz; KnobovaM@psp.cz; fiseroval@psp.cz; JechT@psp.cz; LojdaR@psp.cz; smocr@smocr.cz ; jana.krutakova@stan.cz ; bendam@psp.cz ; buresj@psp.cz

Dělejme ty investice, které mají skutečné přidanou hodnotu a vyhněme se krokům, které mají nulový nebo dokonce záporný dopad na životní prostředí a jsou extrémně nákladné. Obce musí v roce 2025 plnit cíl 55% materiálové recyklace všech komunálních odpadů, 2030 pak 60% a 2035 to 65% recyklace všech komunitních odpadů. Zlepšení o 0,001% za 6,6 miliardy je mrhání peněz občanů. Velké recyklační centra vytřídí ze všech žlutých nádob i ze směsných komunální odpadů všechny recyklovatelné složky a ze zbylého odpadu vytvoří palivo pro teplárny za stejnou cenu. To za nás smysl dává, protože odklon od uhlí je také cestou k dekarbonizaci a podniky také potřebují pro své výrobky nízkoemisní materiály.

Děkuji Vám za podporu a přijetí usnesení, které je systematické a smysluplné

Lukáš Václavík MSc.

 

(1)https://www.komunalniekologie.cz/info/oficialni-stanovisko-svazu-mest-a-obci-cr-k-zameru-zavedeni-zaloh-na-pet-lahve

(2)https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/obce-nesouhlasi-s-povinnym-zalohovanim-plechovek-a-pet-lahvi-vadi-jim-take-zvyseni-nakladu-i-komplikace-pro-prodejny-3282cs.html

(3)https://www.eea.europa.eu/publications/many-eu-member-states/?fbclid=IwAR1CogrbCZxttxa8JFAgDykI-yNLTKVgSZY_pApBxKjs8RXPJMqv00X5-8E