Města a obce odstartovaly realizaci projektu Odpady Olomouckého kraje

Města a obce odstartovaly realizaci projektu Odpady Olomouckého kraje

 

Města a obce zapojené do projektu Odpady Olomouckého kraje schválily poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu. Díky tomu se po dlouhých debatách dostává projekt do fáze realizace.

„Projekt Odpady Olomouckého kraje je jedním z nejdůležitějších krajských projektů, ve prospěch občanů. Díky soudržnosti měst a obcí se náš region stane soběstačným v rámci odpadové problematiky,“ zdůraznil Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Na valných hromadách spolku a servisní společnosti se města a obce zavázaly k prvnímu příspěvku ve výši 150 korun na občana, celkově se tedy letos nashromáždí zhruba čtyřiačtyřicet miliónů korun.

„Jedná se o zásadní milník, který nám umožní přejít od řečí k činům. Podařilo se najít shodu dostatečného počtu měst a obcí, což nebylo vůbec jednoduché. Díky tomu můžeme začít vytvářet projektovou dokumentaci, žádat o dotaci, vypsat výběrové řízení na technologii a uskutečnit další nezbytné kroky,“ popsal Martin Šmída, krajský radní pro oblast odpadového hospodářství, který je zároveň předsedou odpadového spolku.

Velký posun během dvou týdnů

Spolek Odpady Olomouckého kraje na valné hromadě v minulém týdnu přijal 16 nových vesnic, celkem má tedy spolek nyní 72 členů. Navíc si zvolil nové dva členy vedení, starosty obcí Lutín a Klokočí.

„Pro obce má spolek řadu výhod. Postará se totiž o kompletní odpadovou agendu, od soutěžení svozové společnosti přes využití odpadu, až po celkovou odpadovou byrokracii,“ dodal radní Šmída.

V tomto týdnu na valné hromadě servisní společnosti pak zájem o pokračování projektu deklarovala větší města v čele s Olomoucí, Přerovem, Hranicemi, Uničovem a dalšími. Celkem tedy bude projekt poskytovat službu pro téměř 300 tisíc obyvatel.

Klíčovou součástí plánované odpadové infrastruktury je výstavba nové dotřiďovací linky v Olomouci. Ta zajistí, že se bude více odpadu recyklovat. Odpad, který nelze uplatnit na recyklačním trhu, linka upraví na tuhé alternativní palivo, které využije energeticky v teplárnách či cementárnách. Tak dá projekt jistotu obcím, že budou mít kam vozit odpad i po roce 2030, kdy se ukončí skládkování veškerého recyklovatelného a spalitelného odpadu.