Spolek Odpady Olomouckého kraje odmítá zavedení zálohování PET

Spolek Odpady Olomouckého kraje odmítá zavedení zálohování PET

Správní rada spolku na svém zasedání 15. 11. schválila usnesení ve znění: „Spolek Odpady Olomouckého kraje, z. s. odmítá zvažované zavedení povinného a plošného zálohování PET lahví z důvodu hrozícího poškození municipálního odpadového hospodářství. Naopak požadujeme podporu a rozvoj obecních komplexních systémů odděleného sběru, automatického dotřiďování a materiálové recyklace tak, abychom směřovali ke splnění všech cílů, k nimž se naše republika v oblasti odpadového hospodářství zavázala.“

Následující den předseda spolku Martin Šmída deklaroval tento postoj na diskuzním fóru na půdě Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Města, obce i kraje zavedení povinného a plošného odmítají.