Newsletter pro členy spolku #3

Newsletter pro členy spolku #3

Správní rada spolku připravila třetí díl newsletteru, kterým členy spolku informuje o dění ve spolku Olomouckého kraje a o odpadovém hospodářství obecně.

Valná hromada spolku
Správní rada naplánovala valnou hromadu spolku na 25. dubna 2024. Konat se bude opět v zasedací místnosti zastupitelstva Statutárního města Olomouce na ulici Hynaisova. Pozvánku s programem a přílohami obdržíte do datových schránek nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady.

Příplatek mimo základní kapitál Servisní společnosti
Správní rada spolku v souladu s usneseními valné hromady a uzavřenou smlouvou poskytla Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. příplatek mimo základní kapitál ve výši 6.977.850 Kč, který odpovídá členským příspěvkům vybraným od členských obcí na tento účel.

Dotřiďovací linka
Projekt dotřiďovací linky Servisní společnosti stále úspěšně postupuje kupředu. Servisní společnost získala povolení EIA, byla dokončena studie proveditelnosti, která Vám bude prezentována na valné hromadě spolku a úspěšně proběhlo výběrové řízení na projekční práce při výstavbě linky. V areálu již probíhají přípravné práce. Představenstvo Servisní společnosti schválilo několik memorand o spolupráci s firmami, které se zabývají materiálovou recyklací a využitím druhotných surovin. Představenstvo Servisní společnosti rovněž rozhodlo, že bude žádat SFŽP o dotaci. Současně s tím se bude jednat i o podpoře ze strany Olomouckého kraje.