Valná hromada spolku potvrdila účast spolku na výstavbě dotřiďovací linky

Valná hromada spolku potvrdila účast spolku na výstavbě dotřiďovací linky

Dne 25. dubna proběhla pravidelná valná hromada spolku, jejímž nejdůležitějším rozhodnutím bylo schválení členských příspěvků ve výši 1.350 Kč na akcii Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a. s. rozdělených do následujících pěti let. Tímto příspěvkem bude zajištěno financování projektu dotřiďovací linky. V roce 2024 činí pro členské obce příspěvek 338 Kč za akcii.

Na programu valné hromady bylo i přijetí nových členů spolku, kdy novými členy se stalo 7 obcí a 4 další právnické osoby – technické služby z obcí v Olomouckém kraji. Spolek tak nyní má celkem 78 členů. Detaily obsahu valné hromady mohou členové spolku nalézt v zápisu z valné hromady.

O týden později proběhla i valná hromada Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a. s., která též potvrdila vůli akcionářů pokračovat v projektu dotřiďovací linky a též schválila změnu stanov společnosti, která je důležitá pro spolek, neboť umožní vyplácení zisku společnosti přímo členům spolku.