Obce musí povinně třídit tuky a oleje.

Obce musí povinně třídit tuky a oleje.

Povinnost obcí zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků platí již od roku 2020. Tuky dříve končily povětšinou v kanalizacích, což způsobovalo vodohospodářům značné problémy.
Tuky vylité do kanalizace poškozují vodohospodářskou infrastrukturu

Tuk se totiž usazuje na stěnách kanalizace, kde tuhne a kde na sebe nabaluje další a další nečistoty. Dochází tak k omezenému průtoku v potrubí či dokonce k jeho ucpání. Rozsáhlé škody vznikají díky ucpaným čerpadlům. Čistírny odpadních vod jsou sice vybaveny lapači tuků, ale ty mají omezené kapacity,

Tuky mají rovněž vliv na biologické čištění vod. Čistírny pak mohou pěnit, nebo v některých místech i zahnívat. To vše snižuje kvalitu vyčištěné vody a samozřejmě i zvyšuje náklady na provoz čistírny odpadních vod.

Vylévání olejů znamená plýtvání cenným zdrojem pro další využití

Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která se po zpracování dále využívá v řadě odvětví, ať se již jedná o průmysl chemický, energetický, gumárenský, dřevařský apod. Často se také oleje používají k výrobě biopaliv.